Nota prawna

Niniejszy serwis internetowy Baza interakcji jest własnością spółki PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Olkuska 7 („Spółka”).

Serwis internetowy Interakcje Pharmindex skierowany jest do lekarzy i służy wspieraniu decyzji terapeutycznych w bezpiecznym wyborze leków poprzez prezentowanie informacji o interakcjach między lekami o istotnym znaczeniu klinicznym. Serwis Interakcje Pharmindex korzysta z bazy wiedzy o interakcjach InxBase, opracowanej przez MedBase, dostosowanych do warunków polskich przez PHARMINDEX Poland. Sposób oznaczania interakcji i metodologia oceny zagrożeń zaprezentowanych w serwisie Interakcje Pharmindex zostały opracowane przez PHARMINDEX Poland i stanowią własność intelektualną Spółki.

Serwis internetowy Interakcje Pharmindex, jego struktura i układ graficzny stanowią wyłączną własność PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03). Jakiekolwiek drukowanie lub kopiowanie informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. jest zabronione.

Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zmieszczone w serwisie internetowym Interakcje Pharmindex stanowią zarejestrowane znaki towarowe zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Serwis Interakcje Pharmindex może zawierać odnośniki (linki) do stron internetowych osób trzecich. Z odnośników tych użytkownik serwisu korzysta na własne ryzyko. PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. nie odpowiada za informacje znajdujące się na stronach internetowych osób trzecich.

PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu Interakcje Pharmindex.

PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. dokłada starań, aby informacje umieszczone w serwisie internetowym były aktualne. Pomimo tego Spółka nie może zagwarantować, że wszystkie informacje umieszczone w serwisie Interakcje Pharmindex są kompletne i aktualne.

Żadna z informacji zamieszczonych w serwisie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.